En långsiktig partner genom hela processen

A-borrning utför håltagning- och rivningsproduktion i betong och andra material vid om- och nybyggnad. Vi har utvecklat kvalificerade arbetsmetoder och kan genomföra håltagningar i komplicerade miljöer. A-borrning erbjuder hög kvalitet och har en bred kompetens inom affärsområdet. Vi har också en offensiv personalpolicy med inriktning mot friskvård och hälsa.

Kontakta oss idag    Följ oss på Instagram

Håltagning i betong

A-borrning har specialutformade borrverktyg för utföra professionell håltagning. Vi utför kärnborrning i samband med bygginstallationer som till exempel rör, el eller ventilation. Arbetet präglas av att använda rätt resurser på rätt plats och i rätt tid.

Läs mer

Rivningsarbeten

A-borrning utför bilning och klippning, så kallad tung rivning av tegel och betongkonstruktioner. Vi utför inre och yttre rivningar. Maskinerna är avsedd att utföra de specialarbeten som är svåra att genomföra utan anpassade hjälpmedel.

Läs mer